Kelly出發同羅天宇去南非拍旅遊節目,竟然嫌棄天宇太文靜!擔心大家覺得自己主動打開話匣會表現得太bitchy!所以話打算唔理佢,自己有自己拍!原因係....

記得上返mytvsuper 重溫返第2409集 - 「女神」愛旅遊
星期一至四 、六 晚上 11:30|兄弟幫|J2