Do姐點解咁夜都唔瞓?因為做完運動後腎上腺素會上升,例如玩冰壺同瑜伽等等。不過陸永窒Do姐,話佢可以兩年唔駛瞓,Do姐就提醒佢早瞓會腎虧呀!