【On Call 36小時】 第12集經典精華 醫者永遠將病人生命放在首位

張一健馬國明終於完咗封刀期啦!解除封刀第一次手術當然好緊要啦,但係竟然又出現危急情況,必須要莊醫生黃智賢即時到場,但係莊醫生有另一個手術做緊行唔,叫張一健止血等佢過嚟,但係莊醫生遲遲未到,到底張一健會再次自把自為解決?定係會等莊醫生到?On Call 36小時|一至日 晚上11:50PM|翡翠台