【On Call 36小時II】醫護前線後勤合作無間
醫護界除咗直接接觸病人嘅前線醫護人員,仲有一班後勤工作嘅成員,好似病理科嘅洛文笙吳啟華加入【On Call 36小時II】,繼續留意佢嘅表現啦!
On Call 36小時II|星期一至日 晚上11:50PM|翡翠台