【On Call 36小時II】精華 將甜美嘅祝福帶入手術室
入手院室等住做手術嗰份孤獨感同擔心真係好無助,如果有一個好似香香岑麗香咁甜美嘅人送上祝福,係咪多少會令你鼓起勇氣呢?,繼續留意【On Call 36小時II】啦!
On Call 36小時II|星期一至日 晚上11:50PM|翡翠台