【On Call 36小時II】精華 馬明小品 到底咩叫做愛
睇【On Call 36小時II】當然唔只手術場面,劇入面有唔少內心戲可以思考吓人生,好似心靈雞湯咁!又係時候補補身!聽吓馬國明講故事,了解吓咩叫做愛啦!繼續留意【On Call 36小時II】啦!
On Call 36小時II|星期一至日 晚上11:50PM|翡翠台