Vincy(高海寧)發現自己老公出軌,但係又唔敢同Michael(黃祥興)攤牌,只好自己一個悶悶不樂。但竟然Vincy發現狐狸精Mary(莊思敏)有唔止一個情人,而且最鍾意搶人老公,更加直接同Vincy表明,佢想要嘅野一定要得到!
迷網|星期一至五 8:30 PM|翡翠台
迷網 精華傳送門 ►https://bit.ly/3iXje7b
迷網 花絮傳送門 ►https://bit.ly/38SlasS