Rebecca葉碧嘉(沈可欣)因為被陳小娟(王致狄)悔婚所以佢就將氣出哂係保安部到,原本以為佢只不過要請假早半年申請同收到派品質差嘅口罩,點知好戲在後頭,仲人有更慘無人道嘅事保安部身上發生......

愛回家之開心速遞 | 星期一至日 8:00pm | 翡翠台
所有精華 合輯 ► https://bit.ly/3h9D6mO
愛回家之開心速遞 葉碧嘉 (Rebecca) 合輯►https://bit.ly/3aeREOD