【Tiger’s Talk】嘉欣重提被出軌眼濕濕 Ali自爆同男友無激情

四位靚女江美儀、Ali李佳芯、龔嘉欣、高海寧之前喺《殺手》合作大受好評,今次Bob 同伍姑娘誓要挖開佢哋內心世界,大談感情事!點知龔嘉欣重提當年被前男友出軌,即場眼濕濕,搞到小編都好想去保護佢,而Ali就話同多年男友一直都無激情,究竟係點解呢?

重溫更多精華:https://bit.ly/2Oh6PRb

#TigersTalk #伍詠薇 #林盛斌 #李佳芯 #龔嘉欣 #高海寧 #江美儀

Tiger’s Talk|逢星期一、二、四、五晚 9:35|J2