【bigbigshop】寵物用品冷暖窩嚟到bigbigshop啦!
召喚貓奴狗奴喵星人汪星人!!最近天氣咁熱有養開寵物嘅大家,一定擔心自己隻貓貓或者狗狗會唔會熱親!但係開冷氣又怕佢會涷親!咁點算?!呢個智能冷暖窩就幫到寵物手啦!可以用手機遙控恆溫,寵物主子一定會滿意貓奴狗奴呀!而家仲會送埋智能飲水機!飲多啲水,喵星人汪星人就自然健健康啦!做奴才嘅最緊要就係睇主子嘅心意!一於去bigbigshop到買呢個智能冷暖窩!
嗱嗱聲上big big shop掃貨!
#bigbigshop #寵物用品 #貓奴 #狗奴